کمونیسم در کنار ادیان ابراهیمی، تبلور و دستاورد اندیشه ها و اخلاق بردگان در تاریخ است و هرچند شعار و ادعای آن ضدیت با دین بوده ولی می توان ادعا کرد که نزدیک ترین ایدئولوژی به پندار مذهبی پیروان ادیان ابراهیمی و به خصوص مسیحیت، همان مارکسیسم می باشد.

این روزها و با انتشار اسنادی دیگر مبنی بَر دست داشتن آمریکا در آنچه که “کودتای ۲۸ مرداد” خوانده می شود، دوباره فضایِ مجازی از نگاشته ها و تَحلیل هایِ فراوانی در رابطه با دکتر مصدق و کودتایِ  درباری – آمریکایی بر علیه وی پُر شده است، اینجانب وظیفه شَخصی اَم می دانم که اندکی از آنچه در اینباره می دانم را با شما همراهان گرانقدر، در میان بگذارم.

– شاپور بختیار و ملی گرایی:

بی تردید، نام زنده یاد شاپور بختیار با ملی گرایی و میهن دوستی گره خورده و تا زمانی که ایران پابرجا باشد، جان فشانی و از خود گذشتگی او در یادها جاودان خواهد ماند. مرغ طوفانی که در ترسناک ترین روزهای تاریخ ایران، جسارت به خرج داد و با فروتنی و فداکاری، سکان کشتی به گل نشسته ایران را به دست گرفت تا بلکه بتواند مملکت را از پسرفت نجات داده و به سوی آزادی، دموکراسی و سکولاریسم هدایت کند.

– گوهر عشقی کیست؟

گوهر عشقی شیر زنی است از تَبار  بابک ها و کاوه ها و مازیار های ایران زمین، بانویی است که جان خودش و تَنها دخترش را بر کف دست گرفته و به خون خواهی نازنین پسرِ دلاورش، برخاسته است. گوهر عشقی، گوهری است نایاب که عشق را مَعنا می کند.

– نژاد پرستی چیست؟

نژادپرستی نوعی تبعیض بسیار مخرب میان انسانها و یک رفتار بسیار تند و خشن و پر قدرت بر اساس نژادشان است. باوری را میتوان نژادپرست نامید که ادعا کند یک گروه از انسانها بصورت ذاتی و درونی و غیر اکتسابی نسبت به بقیه انسانها والاتر یا پست ترند و لذا شایسته احترام و برخورداری از حقوق برابر با سایر انسانها نیستند. 

_ بیوگرافی احمد کسروی:

سید احمد حکم‌آبادی که بعدها نام خانوادگی کَسرَوی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهش‌گر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود.

Hide