درباره ی من

سیروس پارسا نویسنده ای است که آرمانش آزادی، رویایش رسیدن به دموکراسی و سکولاریسم در خاک پاک وطنش ” ایران” و هدفش آگاهی دادن به هم میهنانش برای رهایی از چنگال استبداد و خردگریزی و خرافات می باشد و برای رسیدن به این هدف مقدس، تا پای جان ایستاده است. سیروس پارسا خداناباور است و چهارچوب فکری اش بر مَبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، خردگرایی، اومانیسم و میهن دوستی بَنا شده است.

سیروس پارسا، سَد ها مقاله در زمینه های گوناگون نگاشته که آرشیو کاری اَش در نشریه فضول محله موجود است و می توانید برای اطلاع بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

_ سیروس پارسا / نشریه فضول محله

 

سیروس پارسا یکی از اَعضای هیئت مدیره خبرنامه ملی ایرانیان بوده و افتخار همکاری با این شبکه ایران دوست، سکولار و مردمی را در کارنامه خود دارد. او مدیر تاربرگ فیسبوک فضول محله با چهارسد هزار نفر عضو می باشد و همچنین در اداره تاربرگ های فیسبوک خبرنامه ملی ایران و کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران به مدیران آن برگه های یاد شده، کمک می کند. برای بازدید از تاربرگ های فیسبوکی فضول محله، خبرنامه ملی ایرانیان و کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران، بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

تاربرگ فیسبوک فضول محله

_ تاربرگ فیسبوک خبرنامه ملی ایرانیان

_ تاربرگ فیسبوک کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران

سیروس پارسا یک نویسنده، دین پژوه و کنشگر سیاسی مستقل است و به هیچ حزب یا گروه سیاسی خاصی وابستگی ندارد. سیروس پارسا یک جمهوری خواه سوسیال دموکرات است و الگوی سیاسی اش زنده یاد شاپور بختیار می باشد، وی زنده یاد بختیار را شریف ترین و مردمی ترین و فهمیده ترین سیاستمدار تاریخ معاصر ایران می داند و خود را ادامه دهنده راه او دانسته و تا برقراری یک حکومت سوسیال دموکرات در ایران، که خواسته و آرزوی زنده یاد بختیار بود، از پای نمی نشیند.

Hide